Jury-medlemmene

Årets jury ledes av Trond Bentestuen og består av en rekke personer med ulike bakgrunner. Juryen har valgt ut og dømt årets kandidater ut fra Impact StartUps kriterier som er basert på de 17 bærekraftsmålene til FN. Hovedkriteriet er at det må være en bærekraftig samfunnseffekt i selskapet.

Jury-leder

Trond Bentestuen

CEO
Løvenskiold/Maxbo

Trond har en bred bakgrunn i norsk næringsliv. Han er i dag CEO i Løvenskiold Handel/Maxbo og har tidligere blant annet vært administrerende direktør i REMA og mangeårig konserndirektør i DnB. Trond har også mye erfaring og kompetanse fra styre- og juryarbeid samt at han er og har vært engasjert i flere spennende startup-selskaper.

Jury-medlemmer

Trond Bentestuen

Juryleder
Løvenskiold/Maxbo

Arve Heltne

Jurymedlem
MediaHub

Marthe Sootholtet

Jurymedlem
Impact StartUp

Martin Bondlid

Jurymedlem
Impact StartUp

Albert Arli

Jurymedlem
TV 2

Jeppe Skageng

Jurymedlem
TV 2

Sindre Beyer

Jurymedlem
Try

Hanan Jahr

Jurymedlem
Try

Daniel Kjørberg Siraj

Jurymedlem
OBOS

Daniel Granlund Bredahl

Jurymedlem
OBOS

Chris Samways

Jurymedlem
Mills

Jenny Rut Sigurgeirsdotter

Jurymedlem
Mills

Kenneth Hamnes

Jurymedlem
Kavli

Charlotte Hillestad

Jurymedlem
Storebrand

Jon Andre Sæther

Jurymedlem
Storebrand

Jan Morten Drange

Jurymedlem
ANFO

Gunn Berit Jomaas

Jurymedlem
Konsulent

Aman Tesfamichael

Jurymedlem
Gründer