Partnere

Vi har dårlig tid, og for å klare kampen mot klokka må vi inspirere og hjelpe hverandre – og våre fire hovedpartnere er opptatt av nettopp dette. Gullspiren er TV 2 og partnernes bidrag til neste generasjon av bærekraft, og et ønske om å også selv bidra mer for en bedre verden.

Samarbeidspartnere

Impact StartUp

Impact StartUp

Impact StartUp bidrar til at oppstartsselskaper som skaper positiv forskjell for samfunnet og miljøet lykkes ved å tilføre kompetanse, nettverk og kapital. Slik kan nye ideer og løsninger for blant annet arbeidsinkludering, redusert utenforskap, og veien mot en sirkulær fremtid få fart og vokse. Impact StartUp Norge eies av Ferd Sosiale Entreprenører i partnerskap med stiftelser og næringslivsaktører.

StartupLab

StartupLab

Startuplab er Norges største inkubator og investor for ambisiøse teknologistartups. Startuplab har løftet frem mer enn 450 startups siden starten i 2012, gjennom et nettverk av gründere, mentorer, investorer, industrieksperter og bedriftspartnere.

TV 2

TV 2

TV 2 har vært helt sentral i utviklingen av Gullspiren fra første stund. De har gitt plass til Gullspiren som del av Gullfisken, deltar aktivt i juryen og markedsrådet og gir bort visning til Gullspiren på alle relevante kommunikasjonsflater. TV 2 og TV 2 Konsept har også produsert Gullspiren-filmen, og bidrar sterkt til å bygge Gullspiren som konsept.

Try

Try

TRY er en av Gullspirens offisielle samarbeidspartnere. De har bidratt med den konseptuelle rammen til prisutdelingen og har sammen med TV2 promotert årets utgave av Gullspiren. Som premie skal TRY skal også lage en markedsføringskampanje for vinnerne.

MediaHub

MediaHub

MediaHub v/Arve Heltne er initiativtaker og prosjektleder for Gullspiren. MediaHub jobber sammen med TV 2 for å utvikle en arena for å fremme samarbeid på tvers av bransjen, og tilrettelegger for og sikrer læring og kompetanse basert på en unik samling av tester og prosjekter.

Caulis

Caulis

Caulis er spesialister på markedsføring og digital forretningsutvikling og har støttet MediaHub i koordinering og sparring i forbindelse med Gullspiren.

Sail

Sail

Sail er et utviklings- og designbyrå og har laget nettsiden til Gullspiren.